تصویر موجود نیست

همایون شجریان

112

آهنگهای همایون شجریان

آهنگ همایون شجریان آمان با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان صدای تو را دوست دارم با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان خاموش باش با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان رها کن با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان گریه می آید مرا با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان نوروز با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان ابر میبارد با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان زیر سقف خیال با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان حرم یار با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان همای سعادت با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان تکیه بر باد با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان سکوت بین دو حرف این گل شب بو

آهنگ همایون شجریان پل خواب با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان هجوم خاطره با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان تار موی پریشان با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان آهای خبردار تیتراژ فیلم رگ خواب با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان اسفند با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان مرگ اسفندیار با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان تصنیف قلاب با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان ابر بهار با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان ایران من با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان چرا رفتی چرا من بی قرارم با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان مقدمه قلاب و آواز قلاب با دو کیفیت عالی و متن ترانه

آهنگ همایون شجریان سرنوشت با بالاترین کیفیت و پخش آنلاین

آهنگ همایون شجریان کولی ( دیجی ام بی زد ریمیکس) با بالاترین کیفیت و پخش آنلاین

آهنگ همایون شجریان کولی (آرش درویشی ریمیکس) با بالاترین کیفیت و پخش آنلاین

ریمیکس همایون شجریانگریه می آید مرا

همایون شجریانآخ بیا کز عشق تو دیوانه گشتم

همایون شجریانشب ستاره کش

همایون شجریانچین زلف

همایون شجریانوطن

همایون شجریانخورشید آرزو

همایون شجریاناشتیاق

همایون شجریانمرغ سحر تصنیف

همایون شجریانبوی عشق

همایون شجریانعاشقانه

همایون شجریانمستانه

همایون شجریاندود عود

همایون شجریانیاد باد

همایون شجریاندلبر عیار به همراه سیامک آقایی

همایون شجریانجام غم

همایون شجریانگناه عشق

همایون شجریاندوای دل

همایون شجریانعشق پاک ساز و آواز

همایون شجریاننفش خیال

همایون شجریانناشکیبا

همایون شجریانداغ دوستی

همایون شجریانچه دانستم

همایون شجریانشوق دوست

همایون شجریاندلشده – تصنیف

همایون شجریانمست نگاه – تصنیف

همایون شجریانشوق دوست تار سلو

همایون شجریانبت عاشقان

همایون شجریانمغلوب

همایون شجریانبخت سرکش

همایون شجریاندریای دل

همایون شجریان با سواران

همایون شجریاننقش خیال

همایون شجریانهمایون شجریان

همایون شجریانمی عشق

همایون شجریانهامون

همایون شجریانزهر شیرین

همایون شجریاننسیم سحر

همایون شجریانعشق از کجا

همایون شجریانخانه سودا

همایون شجریانسکوت

همایون شجریاننسیم وصل

همایون شجریاندفتر دل

همایون شجریانحاصل عمر

همایون شجریانناز و فتنه گری نام عشق

همایون شجریانجانا به نگاهی

همایون شجریان آتش جاودان

همایون شجریانافسانه عشق

همایون شجریانپنهان چو دل

همایون شجریانتار

همایون شجریانزهی عشق

همایون شجریانساز و آواز کمند زلف

همایون شجریان قیژک کولی

همایون شجریانسنگدل

همایون شجریانغریبانه

همایون شجریانافسونگر

همایون شجریانطرب منم

همایون شجریانتو کیستی

همایون شجریانساز و آواز دلشده

همایون شجریان فریاد غم

همایون شجریان غمگسار

همایون شجریاندشت بی حاصل

همایون شجریان در حصار شب

همایون شجریان زدن زال

همایون شجریان گناه عشق

همایون شجریان توبه شکن

همایون شجریان رودابه و زال

همایون شجریان سام و زال

همایون شجریان سیمرغ و زال

همایون شجریانچونی بی من

همایون شجریانهیچم

همایون شجریانمشتاقی

همایون شجریان

همایون شجریانزندان عشق

همایون شجریاندلبر عیار

همایون شجریاناسرار عشق

همایون شجریانآرایش غلیظ

همایون شجریان دیدار شمس و مولانا

همایون شجریاندل به دل

همایون شجریانابر می بارد

همایون شجریانخلیج پارس

همایون شجریانرگ خواب

همایون شجریانآهای خبردار

همایون شجریانعاشقی

همایون شجریانبار دگر فراموشی

همایون شجریانخوب شد

همایون شجریانمن کجا باران کجا